Otterholt.nl

Welkom op otterholt.nl.


Dé site met informatie over kunstmatige verblijfplaatsen voor otters. Hier leest u meer over de otter, zijn behoefte aan goede schuilplaatsen en hoe u otters kan helpen. Met het plaatsen van een otterholt helpt u de otter. Hoe dat werkt en wat er mogelijk is, leest u op deze site.

We maken u er op attent dat we continu bezig zijn me de verbetering van de otterholts.

De ontwikkeling van de otterholts is mogelijk gemaakt door de Provincie Overijssel.

Eind 2019 hadden we gezamenlijk de wens om otters meer bescherming te bieden.

Otters hebben in hun grote territorium meerdere schuilplekken. Zo'n schuilplaats van een otter heet in Engeland een otterholt. Het zijn vaak natuurlijke holtes waar een otter veilig kan rusten en eventueel jongen werpen.

Vanwege het veelal ontbreken van natuurlijke holtes en schuilplekken langs oevers, leggen otters mega afstanden af op zoek naar geschikte locaties om te verblijven en om hun jongen groot te brengen. Ook verstoring van bestaande natuurlijke onderkomens door de mens en natuurlijke indringers maken dat otters weer moeten wegtrekken, dit terwijl het gebied waarschijnlijk wel geschikt is. Nadeel van rondtrekkende otters is dat ze veelal slachtoffer worden van het verkeer.

Al snel bleek dat bepaalde instanties geïnteresseerd waren in onze ideeën. Voor ons mede aanleiding om dit verder uit te werken en te onderzoeken. Met de Provincie Overijssel hebben wij ons idee gedeeld en ook de zij waren enthousiast . Dit heeft geresulteerd in een eerste opdracht, met de Provincie Overijssel als opdrachtgever.

Aard van de opdracht is het uitvoeren van een vooronderzoek naar de haalbaarheid en acceptatie van kunstmatige verblijfplaatsen voor otters. Uiteindelijk dient het onderzoek te resulteren in een goed ‘werkende’ kunstmatige otterholt. Tijdens dit onderzoek zijn contacten gelegd met andere otterdeskundigen in binnen en buitenland. Ervaringen zijn gedeeld en zijn een 3-tal types ontwikkelt. Dit betreft een model dat in de oever kan worden ingegraven en daarnaast is een drijvend model ontwikkelt, waarbij de laatste uniek is in de wereld. Het derde model betreft een holt die in bestaande of nieuwe bruggen en andere kunstwerken gebouwd kan worden, deze is in de ontwerpfase. De otterholt die we in de vrije natuur, in de oever maakten werd binnen twee weken frequent gebruikt door een moeder otter mat haar twee jongen! Kijk bij media voor dit mooie filmpje! Provincie, Waterschap en zelfs particulieren zijn enthousiast. Binnen drie jaar hebben we al twaalf otterholts geplaatst op diverse plekken in Overijssel en Flevoland.

Onze speciale dank gaat in deze uit naar de Provincie Overijssel voor de mogelijk die zij ons geboden hebben om dit project te mogen starten.

Tevens willen we Het Flevolandschap bedanken voor de mogelijkheid om de otterholts te testen.